25/02/2017 – Zero Hora – Brasil realiza poucas mamografias